HR Interim / Personalchef att hyra

 - Ratus Human Resources AB -

 

Hyr en personalchef /

HR Interim Management

Medlem av:

https://iim.org.uk

 

[counter]

När ditt företag behöver resursförstärkning för ett tidsbegränsat uppdrag kan jag hjälpa dig.

Det kan gälla vid en större förändring av organisationen eller vid ordinarie personalchefs föräldraledighet eller sjukdom.

Eller om du avvaktar med att etablera en egen HR-funktion och har behov av punktinsatser/projekt inom HR-området.

Jag åtar mig uppdrag på hel- eller deltid.

Interim Management är en bra lösning vid kortare uppdrag (6-18 månader) då företaget behöver en erfaren förändringsledare för att t ex hantera en övergång, kris eller förändring inom ett företag.

En permanent roll kan vara onödig, eller företaget söker en snabbare lösning som inte tillåter en tidskrävande rekrytering. Internt kanske det inte finns någon lämplig kandidat som är redo att ta upp den positionen. Oavsett anledning är det den här typen av situation där Interim Management kan visa sig vara ovärderlig.